การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ รุ่นที่ 6 : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

บรรยากาศการถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ แก่คณะผู้บริหารระดับสูงของ สตง. แบบเน้นๆ เนื้อหาสาระครับ

บรรยายเสร็จยิ่งปลื้มใจครับ "ที่ท่านผู้บริหารบอกว่า อ.ต้น มีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร แล้วยังน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาบูรณาให้เข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อีก"

Visitors: 279,166