การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) : J.JAROEN GROUP

หลักสูตรท่านกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ให้ความสนใจสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วม Observe เลยค่ะ

 

Visitors: 285,539