เทคนิคการสื่อสารและโน้มน้าว เพื่อความสำเร็จในการทำงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่” (Communication & Influencing Techniques for Modern Supervisor) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Visitors: 293,178