การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) 2 วัน : เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) โดยอาจารย์ธนุเดช ธานี

บรรยากาศอัแน่นไปด้วยสาระจากประสบการณ์ แต่มีความเฮฮาจากการเรียนรู้ และ Workshop

Visitors: 279,166