การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Modern JD) : เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ (มหาชน) และเจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Visitors: 279,169