เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Appraisal) : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ครั้งนี้ได้รับโจทย์จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ว่าต้องการ output จากการอบรม 2 เรื่อง คือ
1) ให้ออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่จาก KPI, Competency, Work Behavior และ Organization Development 
2) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ กยศ

...งานถนัดของ PEOPLE DEVELOP CENTER เลยค่ะ


ขอขอบคุณผู้บริหาร กยศ ที่ให้ความไว้วางใจ PEOPLE DEVELOP CENTER จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่” (Modern Performance Appraisal) แก่ผู้จัดการกองทุนฯ รองผู้จัดการกองทุนฯ ผู้อำนวยการฝ่าย ทีมงาน HR และทีมงานยุทธศาสตร์


บรรยายไปได้สักพักท่านผู้จัดการกองทุนฯ ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ บอกว่า "อ.ต้น แจ๋วเหมือนเดิม" ภูมิใจจริงๆ นะคะที่ CEO ของ กยศ ชื่นชมและให้ความไว้วางใจต่อเนื่องเข้าปีที่ 2

ท่านผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน และฝ่ายยุทธศาสตร์ ตบท้าย "อ.ต้น เป็นวิทยากรที่ปรึกษานักปฏิบัติตัวจริง" ฟังแล้วปลื้มค่ะ

อบรมเสร็จปุ๊ป คณะผู้บริหารจัดหนัก...ประชุมปั๊ป และได้ให้ความไว้วางใจเชิญอ.ต้น เข้าร่วมประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก 4 เครื่องมือในการประเมินผลงาน
Visitors: 279,166