ออกแบบใบกำหนดหนัาที่งานอย่างไรให้ Work (Modern Job Description) : Thai Mekki

งานนี้ท่านประธานบริษัทหนุ่มไฟแรงเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Modern JD ด้วยตนเอง ปลื้มแทนพนักงานไทยเมกิจริงๆ ครับ ที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ให้ความสนใจขนาดนี้

ตบท้ายเจ้าหน้าที่ HR ยังเดินมาบอกว่า บรรดาผู้จัดการ ชมว่า "หาวิทยากรได้เยี่ยมมาก อ.ต้น เก่งมาก ๆ ถามเรื่อง JD, ISO, การบริหาร, การประเมินผล, การอบรม ตอบลื่นปื้ดๆ"

ทีมงานฟังแล้วปลื้มเลยค่ะ

Visitors: 285,540