การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นวิทยากรภายในยุคใหม่ (Step to Modern Internal Trainer) วันแรก_V.POWDERTECH

เข้นข้นการกาารฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากรภายใน ผมได้เรียนรู้เทคนิคดีๆ ของวิทยากรน้องใหม่ในองค์กรหลายประการ

แค่เสริมความเชื่อมั่น ก็จัดหนัก จัดเต็มแบบ 4G เลยครับ

Visitors: 279,455