ประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้มีประสิทธิผล ครั้งที่ 2 (2 วัน) : HI-TECH APPAREL

อัดแน่นไปด้วยสาระและประสบการณ์ ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และคณะผู้จัดการของ HI-TECH ที่มีการจัดทำ Workshop ตั้งแต่ การกำหนดเป้าหมายของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI การจัดทำแผนงานประเมินผล และการแสดงบทบาทสมมติในการ Feedback ผลงานแก่ลูกน้อง

น่าชื่นชมครับ อบรมเสร็จบริษัทจัดทำปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทันที

ขอชื่นชม HR Manager ไฟแรงจริงๆ ครับ

Visitors: 293,190