การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ : โรงงานลักกี้สตาร์การทอ

โรงงานลักกี้สตาร์การทอ และบริษัทในเครือ มอบของขวัญ Merry Christmas ให้กับคณะผู้จัดการและหัวหน้าแผนก รวมทั้งทีมงาน HR แบบ Happy Brain ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effective Interview and Selection Techniques) เพื่อติดเขี้ยวเล็บในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานและองค์กร เพื่อรองรับการขยายโรงงานในปี 59

สัมภาษณ์ด้วย Competency เชิงพฤติกรรมแบบ STAR ก็ต้องประเมินการสัมภาษณ์ด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถ

งานนี้ท่านผู้จัดการตบเท้าเข้าอบรม ที่น่าปลื้มใจท่านกรรมการผู้จัดการก็เข้าร่วมการอบรมด้วยค่ะ
และที่น่าปลื้มใจอีกที่คุณโจ้ น้อง HR ที่เคยร่วมงานกับ อ.ต้น เมื่อ 8 ปีก่อน เชื่อมือเชิญ อ.ต้น ไปถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์ค่ะ
Visitors: 285,540