เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานที่ได้ผล : DAICEL GROUP รุ่นที่ 2

Feedback ทั้งที ต้องได้ทั้งใจ และทั้งงานครับ เราต้องสร้างบรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้องในการทำงานร่วมกัน ก่อนจะประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานครับ

Visitors: 285,539