สื่อสารและโน้มน้าวอย่างไรให้ได้ผล : โรงงานกระทิงแดงปราจีนบุรี รุ่นที่ 1

ส่วนหนึ่งของบรรยายกาศการอบรมหลักสูตร "สื่อสารและโน้มน้าวอย่างไรให้ได้ผล" รุ่นที่ 1 ขององค์กรธุรกิจไทยที่รู้จักไปทั่วโลกครับ

...Red Bull...

ทีม HR ผู้จัดอบรม บอกว่า "อบรมแบบนี้ละค่ะที่อยากได้...มีกิจกรรมการเรียนรู้...มีระดมความความคิด...แชร์ประสบการณ์...สลับกับการให้ความรู้" ได้ยินแล้วเป็นปลื้ม อ.ต้น และทีมงาน  PEOPLE DEVELOP CENTER มีกำลังใจให้บริการจัดอบรมทั้งเครืออีก 8 รุ่นที่เหลือครับ

ขอขอบคุณกระทิงแดงที่ให้ความไว้วางใจผมและทีมงานครับ

Visitors: 279,166