Modern Job Description : OVERBROOK HOSPITAL วันแรก

บรรยายการเรียนรู้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ของหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่" (Modern JD)

ที่ทางโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย โรงพยาบาลที่มีรากฐานในประเทศไทยมากว่า 112 ปี

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ รังสีเทคนิค และสายงานสนับสนุน ระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย และทีมงาน HR เข้าร่วมเรียนรู้

ที่น่าดีใจ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยค่ะ

หลังการเรียนรู้ในวันแรก ทีมพยาบาลผู้เข้าอบรมกระซิบว่า "อ.ต้น ทำเรื่อง JD ที่น่าเบื่อ ให้เป็นเรื่องสนุก และเข้าใจได้ง่าย แบบค่อยๆทำ Workshop จนเข้าใจชัดเจนมากขึ้น" 

ฟังแล้ว...เป็นปลื้มแทน...จริงค่ะ

Visitors: 279,166