People and Team Management : Transitions Optical รุ่น 1 วันที่สอง

จบการเรียนรู้ที่อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง และมีความสุขของผู้เข้ารับการอบรมค่ะ
Visitors: 279,458