เทคนิคการสรรหาพนักงานใหม่

เทคนิคการสรรหาพนักงานใหม่

เขียนโดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ปวดหัวๆ ไม่รู้ว่าจะไหนสรรหาพนักงาน (Recruitment) จากแหล่งไหนได้บ้าง ????

 

ผมมีแนวทางที่เคยทำจากประสบการณ์มาฝากกันครับ

ช่องทางที่ 1 จากการประกาศรับสมัครงาน อาทิเช่น

 • การโฆษณาทาง Internet ในเวปไซด์ของบรรดา JOB ต่างๆ และเวปไซด์ของบริษัทเราเอง
 • การปิดป้ายประกาศรับสมัครงานที่บอร์ดหน้าบริษัท (Billboard)
 • ประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือรับสมัครงานต่างๆ ก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน แต่ความนิยมอาจลดลงไปบ้าง
 • Management Trainee เพื่อมาฝึกและพัฒนา
 • ประกาศรับสมัครจากพนักงานภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมคนภายใน
 • ในปัจจุบัน HR นิยมประกาศรับสมัครงานทาง Face book และ Line กันมากขึ้นได้ผลดีและรวดเร็วด้วยครับ

 

ช่องทางที่ 2 จากกลุ่มจัดหางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
 • งานนัดพบแรงงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐ
 • หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานจัดหางานภาครัฐ หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้ผลในระดับกลุ่มพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
 • บริษัท Head Hunter ซึ่งมีต้นทุนสูงและมักนิยมหาในตำแหน่งระดับบริหาร และตำแหน่งานที่หายาก 

 

ช่องทางที่ 3 เป็นการ Outsource ในตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่ บริหาร สำนักงาน เช่น
 • Outsource งานให้บริษัท Outsource ทำเช่น Payroll, บัญชี, IT, การผลิต, การขนส่ง เป็นต้น
 • Sub-contract ด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนไทยซึ่งหายาก แต่ก็นิยมใช้ในกลุ่มยานยนต์ ส่วนธุรกิจทั่วไปจะมีการใช้แรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

 

ช่องทางที่ 4 คือ ภาคการศึกษา เช่น
 • เปิดเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อป้อนพนักงานให้กับบริษัทตนเอง และต่อยอดป้อนพนักงานให้กับธุรกิจอื่นๆ
 • ให้อาจารย์แนะนำนิสิตนักศึกษาที่ใกล้จบ หรือขอข้อมูลเชิงลึก
 • นักศึกษาฝึกงาน เรียกว่าฝึกงานเสร็จ ถ้าฝึกงานดีก็รับเข้าทำงานเลย หรือจองตัวกันไว้ก่อน
 • สถาบันการศึกษาที่ HR ติดต่อ หรือจัดงานนัดพบแรงงาน
 • นักศึกษาทวิภาคี แบบฝึกปฏิบัติงานจากสถานที่จริง ที่เขาเรียกกันว่า โรงเรียนโรงงาน

 

ช่องทางที่ 5 เป็นแนว Modern หน่อยครับ คือ HR ทำแต่ไม่เปิดเผยกัน เช่น
สรรหาจากบริษัทคู่แข่งขัน
การอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
กลยุทธ์ Direct Sale มาสมัครงานหรือสัมภาษณ์แล้วขอให้แนะนำต่ออีกสัก 2-3 รายชื่อ แล้ว HR ก็ต่อยอดสรรหาครับ

ช่องทางอื่น ๆ เช่น แลกใบสมัคร, ชมรม/สมาคมวิชาชีพ, กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ ซึ่งได้ผลดีครับ

 

สรรหาไม่ใช่เรื่องยาก หากมีวิธี

 

Visitors: 285,532