แบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานด้วย Competency

การสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ HR นิยมสัมภาษณ์งานด้วยสมรรถนะ หรือ Competency แต่หลายองค์กรกลับไม่มีแบบประเมินการสัมภาษณ์ด้วย Competency ที่ชัดเจน

PEOPLE DEVELOP CENTER จึงนำแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถมาฝากกัน เพื่อเป็นการแบ่งปันและต่อยอดใช้งานกันนะคะ

 

Visitors: 279,169