แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ตามที่ HR หลาย ๆ ท่านเรียกร้อง People Develop Center จัดให้

เราขอนำแบบฟอร์มด้านการพัฒนาทรัพยากมนุษย์ (HRD) เรื่องแผนพัฒนาพัฒนารายบุคคล (IDP) มาฝากกันนะค่ะ 

หากมีข้อสงสัยในวิธีการใช้งานโทรมาหาเราได้ค่ะ

Visitors: 278,609