การสร้างเครือข่ายการประสานงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี_People Develop Center_อ.ต้น ธนุเดช ธานี

4ส เทคนิคในการสร้างเครือข่ายการประสานงานภายในองค์กร

ส ที่ 1 : สร้างการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างกัน
ส ที่ 2 : ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ส ที่ 3 : สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสมัครใจ
ส ที่ 4 : สานสัมพันธ์ด้วยกิจกรรม
 
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยขอมอบสื่อการสอน เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ และให้ท่านนำไปต่อยอดใช้งานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายค่ะ
 
และขอขอบพระคุณองค์ความรู้ที่ได้จาก KURU หลายๆ ท่าน ที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเรียนรู้ค่ะ
 
PEOPLE DEVELOP CENTER
" People Develop Business Develop "
Visitors: 279,166