การสร้างเครือข่ายการประสานงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณๆแห่งสำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี ช่างเป็นรอยยิ้มที่ช่วยในการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงจริ๊งนะ...จะบอกให้!!!!!
Visitors: 279,169