THAILAND HR FORUM 2015 23 กรกฎาคม 2558

THAILAND HR FORUM 2015
" Conceiving Workplace
Diversity & Inclusion " เสร็จสิ้นลงในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

     ผมได้รับเกียรติเป็นตัวแทนคณะกรรมการและสมาชิกของสมาชิก PMAT มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณแด่ อาจารย์สรวุฒิ หรณพ (อ.ตุ้ย) และ อาจารย์ดิษฐวัฒน์ โสภิตอาภาพงศ์ (อ.ต้น) ผู้ดำเนินรายกาการ ที่มาแชร์ประสบการณ์ครับ

ขอ กด Like ให้คณะกรรมการและทีมงาน PMAT ทีม รวมทั้งคณะวิทยากรทุกๆท่านครับ

Visitors: 285,540