โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุุคคล

"โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุุคคล"
ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี กรรมการ PMAT และ อ.นิคม อ่อนละมัย เข้าร่วมอบรมค่ะ

 


Visitors: 279,166