Trainer Social Responsibility (TSR) # 5 วิทยากรจิตอาสา หัวข้อ Train the Trainer ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี

สุขจากการให้จริงๆ...

อ.ต้น ธนุเดช ธานี ของเราได้เดินทางไปเป็นวิทยากรจิตอาสาแบบไม่รับค่าวิทยากรแชร์ประสบการณ์ให้แก่ HR และ Safety

ของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558

กด Like ให้เลยค่ะ

Visitors: 285,529