Train the Trainer : ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี

สุขจากการให้จริงๆ...

อ.ต้น ธนุเดช ธานี ของเราได้เดินทางไปเป็นวิทยากรจิตอาสาแบบไม่รับค่าวิทยากร แชร์ประสบการณ์แบบเชิงลึกในการเป็นวิทยากรภายใน และวิทยากรมืออาชีพให้แก่ HR และ Safety ของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558

กด Like ให้เลยค่ะ

Visitors: 290,247