การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แบบมืออาชีพ ตอนที่ 2

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แบบมืออาชีพ ตอนที่ 2 

 

โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

คราวก่อนผมได้พูดถึงแนวทางในการพัฒนาลูกน้องให้เป็นคนเก่งงาน ด้วยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

โดยเริ่มต้นที่การกำหนดและประเมินระดับ Competency ที่องค์กรคาดหวังทั้ง Core Competency, Function Competency และ Managerial Competency แบบ 4 ระดับ คือ 

1. รู้และเข้าใจ

2. ทำงานได้

3. ทำงานได้ดี

4. เชี่ยวชาญและสอนผู้อื่นได้

จากนัั้นผมจะจัดทำ Training Road Map (TRM) ในการพัฒนาคนของแต่ละฝ่ายงาน บนพื้นฐานของการทำงานที่ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรจาก Competency ที่กำหนดมา 3 แหล่ง คือ

1. ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

2. ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน (Procedure หรือ Standard Operation Procedure : SOP) และ

3. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

ขั้นตอนต่อมาจะจัดทำการประเมินความสามารถที่เรียกว่า Competency Analysis เพื่อหา Gap Competency ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

จากนั้นนำ Gap Competency รายบุคคลของแต่ละคนมาจัดทำเป็น แผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มตำหแน่งงาน ที่เรียกเองว่า GDP (Group Development Plan) แบบ Visual Management ให้สอดคล้องกับ TRM

สุดท้ายจึงนำมากำหนดเป็น IDP ของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับ GDP ครับ

มาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านมองเห็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น และตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมืออาชีพ


วันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วผมจะมาแชร์ต่อครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 279,166