การจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น

การจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น

อาจารย์ ต้น ธนุเดช ธานี
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

การวางแผนงาน...เป็นเรื่องชวนปวดหัวของหลายองค์กร...ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

ถึงอย่างไรก็ตามการวางแผนก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการ 

การจัดทำแผนงานที่ดี จะทำให้งานมีโอกาสสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แต่สิ่งหนึ่งที่หลายองค์กรมักประสบปัญหา ก็คือ ไม่สามารถนำนโยบายและเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติงานได้

เทคนิคที่ผมได้แชร์ให้หลายๆ องค์กร คือ การแปลงนโยบายและเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการนำนโยบายและเป้าหมายไปใส่ในแบบฟอร์ม Balance Scorecard ที่มีมุมมอง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวคิดในการดำเนินงาน

จากนั้น จะนำเอาแนวคิดในการดำเนินการที่ได้ ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มของแต่ละองค์กรครับ

 

สำหรับการเขียนแผนงานที่ดี ผมของฝากรหัสลับในการจัดทำแผนงานไว้ 3 หลัก ดังนี้

หลักที่ 1 เขียนแผนทั้งที ต้องให้มี PDCA คือเขียนให้เป็นขั้นเป็นตอน แบบ Plan Do Check และ Act

หลักที่ 2 เขียนแผนให้ครอบคลุม 5W2H คือ who what why where when how และ how much (budget) ครับ

หลักที่ 3 ในการเขียนแผน คือ ต้องมีการควบคุมด้วย KPI ของเป้าหมาย และ PI ของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน

 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดใช้งานนะครับ

 

คราวหน้าผมจะมาเพิ่มเติมขยายความให้นะครับ

Visitors: 279,455