บทความ Engagement และ Sense of Ownership

เนื้อหาที่เราจะนำมาแบ่งปัน เป็นประสบการณ์ในการสร้าง ความรัก ความสุข และความผูกพัน ในองค์กรที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ ที่ไม่มีในตำรา แต่เกิดขึ้นจากการ Implement จริงในองค์กรธุรกิจ

Visitors: 279,165