เทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ // อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

โดย อ.ต้น ธนุเดช  ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

เราคงมีคำถามคาใจกันว่า "หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และ HR จะมีวิธีการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้คนดีและคนเก่งได้อย่างไร ?"

ผมมีเคล็ด (ไม่) ลับ มาฝากกันครับ เปิดงานมาหลังสงกรานต์ทุกๆ ท่านจะได้นำไปปรับใช้งานได้ครับ

สิ่งแรกที่ทุกองค์กรอยากได้ คือ ...คนเก่ง.... การสัมภาษณ์และคัดเลือก เรา สามารถใช้ประโยชน์จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description : JD) ได้ 3 แนวทาง

1. พิจารณาคุณสมบัติว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นหรือไม่ จาก Job Specification หรือ Qualification

2.พิจารณาประสบการณ์ของผู้สมัครกับความสอดคล้องในงานที่ต้องรับผิดชอบตาม Key Responsibility หรือ Job Duty ของแต่ละตำแหน่งงาน

3. พิจารณาความสามารถในการทำงาน โดยใช้คำถามเชิงพฤติกรรม (STAR TECHNIQUES) ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน เช่น ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรม ทักษะด้านการเป็นผู้นำ เป็นต้น

อ้าว อ.ต้น แล้ว คนเก่งล่ะ เราจะมีวิธีการคัดเลือกอย่างไร ?

จากประสบการณ์ในการทำงาน HR กว่า 24 และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษากว่า 2 ปี ผมใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคนดีจาก...

การปรับตัวให้เข้าองค์กร ด้วยการพิจารณาว่าผู้สมัครเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) และค่านิยมองค์กร (Core Value) หรือไม่ ?

โดยใช้ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร เป็นคำถามใช้การสัมภาษณ์งาน เชิงแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน (Attitude) ครับ

มาถึงตอนนี้หลายท่านคงเห็นว่าการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปนะครับ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PEOPLE DEVELOP CENTER CO, LTD.
"People Develop Business Develop"

Visitors: 279,453