Michelin Engagement : Michelin รุ่นที่ 1

 

บรรยากาศ การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม ( Michelin Engagement ) ที่ Michelin สำนักงานใหญ่จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558 ให้แก่ผู้บริหารและทีมงานรุ่นใหม่ จาก 6 สาขาทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ ต้น ธนุเดช ธานี และทีมงาน เป็นผู้สร้างบรรยากาศค่ะ

ผู้เข้าอบรมบอกเป็นเสียงกันว่า มีความสุข และผูกพันกันมากขึ้น และยังได้หลักการและแนวคิดไปต่อยอดการทำงานเป็นทีมอีก...ว๊าวๆๆ

Visitors: 279,455