งานเปิดมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8

เมิ่อวันที่ 1 เมษายน 58 อ.ต้น ธนุเดช ธานี Trainer and Director ของ People Develop Center ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "ศิลปะการสื่อสาร และการบริหารความเสี่ยงของผู้นำยุคใหม่" โดยมีวิทยากร ได้แก่ ดร.นันทนา นันทวโรภาส, ดร.สัณหภรณ์ เรือนเงิน, อ.พรวรินทร์ นุตราวงศ์ และคุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ซึ่งจัดโดยฐานเศรษฐกิจ

มีทั้งผู้บริหารวงการราชการ และเอกชนร่วมงานอย่างอบอุ่น โดยมีท่านอนุชน วรินทร์เสถียรผู้ตรวจราชการฯ  มาร่วมงานสัมมนา และเป็นเกียรติในงาน 

ในวันนดังกล่าว อ.ต้น ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีท่านจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการมูลนิธิ, ดร.เจษฏา วีระพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ (ประธานกรรมการ น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ), ดร.สัณหภรณ์ เรือนเงิน เลขาธิการ และคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมแถลงโครงการดี ๆ ที่จะทำโครงการดีๆ เพื่อสังคม

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.สัณหภรณ์ เรือนเงิน ที่ให้เกียรติ People Develop Center ครับ

Visitors: 290,239