ขอแนะนำหลักสูตรใหม่

หลักสูตรน้องใหม่ของเราได้แก่

1. ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training  and Development Management  Improvement)

2. เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 

3. การเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership / Belongings)

4. การบริหารและกำหนดเป้าหมาย การจัดการองค์กร (Goals Setting for the Success)

Visitors: 147,842