อาจารย์ วินัย ดวงใจ

การศึกษา   

อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขาบัญชี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ

ประการณ์การทำงาน :

บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด ธุรกิจ (18 ปี) ตำแหน่ง หัวหน้า Admin & HR  อดีตเป็นหัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 2 ปี หัวหน้าแผนก Warehouse 8 ปี  และหัวหน้าฝ่ายผลิต 2 ปี หัวหน้าบุคคลและธุรการ 6 ปี 

บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด  หัวหน้าวางแผนการผลิตและประสานงานขาย  3 ปี

บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยหัวหน้าวางแผนการผลิต 8 ปี

คติประจำตัว

      " ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน                                                                                 ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

กิจกรรมเพื่อสังคมและวิชาชีพ

    -  อบรม ความปลอดภัยให้แก่สถานการศึกษา

     - กรรมการบริหาร ชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    -  กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

    -  ดูแลเวปไซด์ จป สมุทรปราการ

    -  ดูแลเวปไซด์ ชมรมอุตสาหกรรม บางปู 

หลักสูตร ที่อบรมแนวกิจกรรมด้านความปลอดภัย  การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

  1. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย Safety Mild
  2. การหยั่งรู้ระวังอันตราย ( KYT )
  3. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  ( JSA )
  4. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ( BBS)
  5. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  6. 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ความปลอดภัยและเทคนิคการทำมาตรฐาน 5 ส.
  7. การสื่อสารแบบญี่ปุ่น HO REN SO
  8. การตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงงาน
  9.  Awareness of OHSAS 18001 
Visitors: 279,166