กลุ่มหลักสูตร ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

เราขอเสนอการให้บริการจัดฝึกอบรมรูปแบบ In-house ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management System) ที่เป็นสากล และสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 

โทรมาปรึกษากับเราสิค่ะ

Visitors: 129,180