กลุ่มหลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management System)

เราขอเสนอการให้บริการจัดอบรมรูปแบบ In-house ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management System) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 

โทรมาปรึกษากับเราสิค่ะ

Visitors: 51,592