Effective Engagement Team : Bangkok Seafood รุ่นที่ 2

งานนี้มีแต่เสียงหัวเราะครับผม กับหลักสูตร "การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม" (Effective Engagement Team) รุ่นที่ี่ 2  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 
กับ Concept ก่อนจะรักองค์กร ต้องรักตัวเองและทีมงานก่อน แล้วเราจะรักและผูกพันกับองค์กร ด้วยการผูกใจด้วยใจ
//นำความผูกพัน โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) และทีมงาน
Visitors: 279,169