องค์กรผู้มอบความไว้จาก ภาคธุรกิจ...สถาบันการศึกษา...มูลนิธิ...หน่วยงานภาครัฐ...และรัฐวิสาหกิจ  ในการเลือกสรรให้สถาบันฯ เป็น Business Partner ดูแลให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา และให้คำแนะนำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ จากทั่วทุกภาคของประเทศ

Visitors: 141,768