ลูกค้าจากองค์กรภาคธุรกิจ...สถาบันการศึกษา...มูลนิธิ...หน่วยงานภาครัฐ...และรัฐวิสาหกิจ  ผู้มอบความไว้วางใจเลือกสรรให้สถาบันฯ เป็น Business Partner ดูแลให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา และให้คำแนะนำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ จากทั่วทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอี

Visitors: 109,909