ลูกค้าจากองค์กรภาคธุรกิจ...สถาบันการศึกษา...มูลนิธิ...หน่วยงานภาครัฐ...และรัฐวิสาหกิจ  ผู้มอบความไว้วางใจเลือกสรรให้สถาบันฯ เป็น Business Partner ดูแลให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา และให้คำแนะนำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ จากทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคก

Visitors: 126,067