ลูกค้าจากองค์กรภาคธุรกิจ...สถาบันการศึกษา...มูลนิธิ...หน่วยงานภาครัฐ...และรัฐวิสาหกิจ ผู้มอบความไว้วางใจเลือกสรรให้สถาบันฯ เป็น Business Partner ดูแลให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา และให้คำแนะนำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ

Visitors: 78,254