Modern Job Description : Ampacet รุ่นที่ 1 วันแรก

"เทคนิคการจัดทำ Easy Modern Job Description" ที่ Ampacet จัดอบรมขึ้น 3 รุ่น ๆ 2 วัน

สำหรับผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ พัฒนากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

บรรยากาศที่เรียนรู้แบบฮาๆ ที่อัดแน่นไปด้วยสาระ //บรรยายโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี ( อ.ต้น )

Visitors: 285,527