Effective Engagement Team : Bangkok Seafood รุ่นที่ 1

งานนี้มีแต่ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ครับผม กับหลักสูตร "การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 
กับ Concept "ก่อนจะรักองค์กร ต้องปลูกฝังให้พนักงานรักตัวเองและทีมงานก่อน" แล้วเขาจะรักและผูกพันกับองค์กร ด้วยการผูกใจด้วยใจ
//บรรยายโดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
Visitors: 279,169