เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ : TOSHIBA

ว๊าววววว! วันนี้ที่ TOSHIBA กับหลักสูตร "เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 22 มกราคม 2558 
ผู้เข้ารับการอบรม ระดับผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก และหัวหน้าแผนก พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ได้ทั้งสาระความรู้ และความสนุกเลยครับ"
//บรรยายเชิงปฏิบัติการ และสถานการณ์จำลองการสัมภาษณ์ โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
Visitors: 285,529