บรรยากาศการอบรม

เราขอนำภาพบรรยากาศความประทับใจที่วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมมีต่อกัน มาฝาก เพื่อระลึกถึงกันและกันคะ

การฝึกอบรม สัมมนา ที่มุ่งเน้น "People Develop Business Develop" 

ที่มีทั้ง Workshop เชิงปฏิบัติการ และเสริมสร้างการเรียนรู้ แบบ 4ส คือ 
ได้สาระองค์ความรู้ทั้งภาควิชาการและจากประสบการณ์
ได้รับความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้จากประสบการณ์และเกมกิจกรรมในการเรียนรู้
ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์กันและกัน
และได้ทำ Workshop แบบสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงทันทีภายหลังเสร้จสิ้นการสัมมนา ค่ะ
Visitors: 279,169