Trainer Social Responsibility (TSR) # 1 มอบทุนการศึกษา

Trainer Social Responsibility (TSR) ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมสโมสรไอออนส์ สุขุมวิท กรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 สโมสรฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้น้องนักเรียนมัธยมจำนวน 5 ทุน


วันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
...เด็กนักเรียนหญิงบางคนที่ได้รับทุน ต้องทำงานพิเศษทุกวันตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น. 
ในฐานะอุปนายกสโมสร กด Like ให้นักเรียนคนนี้จริงๆ

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter


Visitors: 285,532