Trainer Social Responsibility (TSR) # 2 บรรยายพิเศษ วันการประชุมใหญ่ประจำปี ชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี

Trainer Social Responsibility (TSR) ครั้งที่ 2

บรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปีของ ชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ในค่ำคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 
ที่มีผู้บริหาร และทีมงาน HR กว่า 50 บริษัท เจ้าของกิจการ ประกันสังคมฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี วิทยากรและที่ปรึกษาของ People Develop Center Co.,Ltd. ได้รับเกียรติให้ไปแชร์มุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ในหัวข้อ
"เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่" ร่วมกับ ท่านอาจารย์ภูชิสส์ ศรีจริญ

People Develop Business Develop

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 293,185