นักบริหารผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3 การแจ้งผลการประเมิน (Performance Feedback)

เขียนโดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ผู้บริหารและหัวหน้างานที่หนักใจ และปวดหัวเกี่ยวกับการแจ้งผลการประเมินให้ลูกน้องทราบ...อ่านทางนี้ 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องมีเทคนิค Feedback ใน 6 ขั้นตอน คือ 

1) เตรียมความพร้อม ทั้งเตรียมตัวเอง เตรียมข้อมูล เตรียมสถานที่ และเตรียมผู้ถูกประเมิน

2) สร้างบรรยากาศที่ดี  เริ่มต้นสนทนา ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดี พูดเกริ่นนำเรื่องทั่วไป และแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน

3) แจ้งผลการปฏิบัติงานเชิงบวก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง Performance Feedback ให้ครบ 3 ประเด็น คือ 

ผลงาน (KPI / OKR / MBO ) ความสามารถ (Competency) และพฤติกรรมการทำงาน (Work Behavior) 

4) สรุปผลการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาปรับปรุง

5) สอนและแนะนำ และ 

6) ติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  

 

มาถึงตอนนี้ลองประเมินตนเองเล่น ๆ ก็ได้ครับ ว่าเราทำครบ ุ6 ขั้นตอนนี้ไหม ถ้าทำครบจะช่วยทำให้เราประเมินและแจ้งผลงานได้ง่ายและสบายใจขึ้นครับ 

ส่วนถ้าจะทำให้ลูกน้องยอมรับในผลการประเมิน ลองนำ 5 เทคนิคนี้ไปใช้นะครับ
1.ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมาย 
2.ติดตามทบทวนผลงานและเป้าหมายเป็นระยะ ประเมิน 6 เดือนครั้ง แต่ด็ติดตามผลงานทุกเดือนได้
3.สอนและแนะนำงาน เพื่อพัฒนาผลงานและฝีมือ
4.เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็นเวลาแจ้งผลการประเมิน
5.ให้รางวัลตามผลการประเมิน ถ้าตัวชี้วัดชัดเจนแล้วผลงานทะลุเป้า แผนกนั้นก็มีสิทธิได้ A ทั้งแผนก ไม่จำเป็นต้องเป็นระฆังคว่ำที่กำกนดโควต้าครับ

ถ้าเราลองนำไปใช้แล้ว ผมเชื่อว่าท่านจะมีความสุขทุกครั้งที่แจ้งผลงานลูกน้องครับ

 

ลองนำไปปรับใช้นะครับ รับรองว่าการ Feedback จะง่ายและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นครับ 

...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 290,240