การแจ้งผลการประเมินให้เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากพนักงาน โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

ผู้บริหารและหัวหน้างานที่หนักใจ และปวดหัวเกี่ยวกับการแจ้งผลการประเมินให้ลูกน้องทราบ...อ่านทางนี้ 

โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ผมมีแนวปฏิบัติในการติดตามประเมินผล และแจ้งผลงาน (Performance Monitoring and Providing Performance Feedback) มาแนะนำครับ

ในการติดตามและประเมินผลถ้าจะดี ควรมี 5 ขัั้นตอน คือ
1. เตรียมการ ทั้งเตรียมตัว เตรียมข้อมูล เตรียมสถานที่ และเตรียมผู้ถูกประเมิน
2. เริ่มต้นสนทนา ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดี พูดเกริ่นนำเรื่องทั่วไป และแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน
3. แจ้งผล ทั้งผลงาน และพฤติกรรมการทำงาน
4. สรุปผลการประเมิน และแผนพัฒนาปรับปรุง
5. ติดตามผลงานและการพัฒนา

 

มาถึงตอนนี้ลองประเมินตนเองเล่น ๆ ก็ได้ครับ ว่าเราทำครบ 5 ขั้นตอนนี้ไหม ถ้าทำครบจะช่วยทำให้เราประเมินและแจ้งผลงานได้ง่ายและสบายใจขึ้นครับ

ส่วนถ้าจะทำให้ลูกน้องยอมรับในผลการประเมิน ลองนำ 5 เทคนิคนี้ไปใช้นะครับ
1.ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมาย 
2.ติดตามทบทวนผลงานและเป้าหมายเป็นระยะ ประเมิน 6 เดือนครั้ง แต่ด็ติดตามผลงานทุกเดือนได้
3.สอนและแนะนำงาน เพื่อพัฒนาผลงานและฝีมือ
4.เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็นเวลาแจ้งผลการประเมิน
5.ให้รางวัลตามผลการประเมิน ถ้าตัวชี้วัดชัดเจนแล้วผลงานทะลุเป้า แผนกนั้นก็มีสิทธิได้ A ทั้งแผนก ไม่จำเป็นต้องเป็นระฆังคว่ำที่กำกนดโควต้าครับ

ถ้าเราลองนำไปใช้แล้ว ผมเชื่อว่าท่านจะมีความสุขทุกครั้งที่แจ้งผลงานลูกน้องครับ

 

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter 

Visitors: 122,943