การจัดทำ Training Road Map (TRM) ตอนที่ 1 โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

การจัดทำ Training Road Map (TRM) ตอนที่ 1

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

หนึ่งในเครื่องมือของการพัฒนาบุคลากรที่ยอดฮิต ที่หลายองค์กรธุรกิจชั้นนำให้ความสนใจ

"3 คำถามที่ผู้บริหารระดับสูง หรือ CEO มักถามบ่อยๆ" จนเป็นวัฒนธรรม (Culture) เกี่ยวกับการพัฒนาคนในองค์กร คือ 

1. แต่ละตำแหน่งงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเรื่องอะไรบ้าง (Competency) ที่ที่จะทำให้เขาทำงานได้ ทำงานเป็น ทำงานดี และทำงานเก่ง

2. ความรู้และทักษะแต่ละเรื่อง ควรจะเรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาเมื่อไรถึงจะเหมาะสม ในความเห็นของ อ.ต้น บอกไม่ควรเกิน 3 ปี ครับ เพราะธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่รวดเร็ว การบริหารจัดการและทักษะต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วตามกลยุทธ์ขององค์กร

3. คำถามสุดท้าย คือ แต่ละเรื่องควรจะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถถึงระดับไหนดี 
ระดับที่ 1 รู้ทฤษฎีและหลักการพอทำงานได้เล็กน้อย
ระดับที่ 2 สามารถทำงานได้ แต่มีหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ควบคุม ดูแล
ระดับที่ 3 สามารถทำงานได้ดี ถึงขั้นเชี่ยวชาญ
ระดับสุดท้าย เชี่ยวชาญถึงขั้นถ่ายทอดหรือสอนผู้อื่นได้

ผมเชื่อว่าผู้ที่ทำงานด้าน HR หรือฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาคน ถ้าเข้าใจใน 3 ประเด็นนี้ และใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Innovation) คในองค์กร ที่จะช่วยพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจครับ"

People Develop Center
"People Develop Business Develop"

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 125,813