การจัดทำ Modern Job Description (Modern Job Description) ตอนที่ 1 โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

การจัดทำ Modern Job Description (Modern Job Description) ตอนที่ 1

โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

จากประสบการณ์ที่ผมเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ JD หลายๆ องค์กรมักประสบปัญหามี JD แล้ว แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อาจเป็นเพราะลอกเขามา หรือเป็น JD แบบเดิมๆ ไม่ใช่ JD ฉบับบริหาร ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการ หรือพัฒนาองค์กรได้ ทำให้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น

...บริษัทมี JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร ? 
...แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม ?
...บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา IATF 16949:2009 หรือ ISO 9001:2015 หรือ ISO14001 Audit ทีไร โดน NC เรื่อง Competency ทุกทีเลย แบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ จะได้ไม่ต้องแก้ NC กันบ่อยๆ ? 
...ใน JD ก็มีการกำหนด KPI แล้ว แต่ KPI ของ JD มันจะสอดคล้องกับ Corporate KPI และ Department KPI ได้อย่างไร ? 

...แล้วจะเชื่อมโยง JD ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติประจำปีอย่างไรดี ?
...เวลาประเมินผลทดลองงานจะนำ JD ที่มีอยู่ไปใช้ประเมินได้อย่างไร ?

สิ่งแรกที่เราควรเริ่มต้นทำก่อน JD คือ Function Matrix โดยการกำหนดหน้าที่งานหลักของแต่ละฝ่ายงานให้ชัดเจน ก่อนจัดทำ JD ครับ

 

เอาไว้คราวหน้าเราค่อยมาลงถึง 4 แหล่งข้อมูลในการจัดทำ Function Matrix กันครับ

 

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 279,169