ที่ปรึกษาระบบบริหารเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Training Road Map Management System) โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วางแผนเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อท่านมอบความไว้วางใจให้ทีมงานที่ปรึกษาของเราช่วยดูแล

เราช่วยท่านได้ว่า จะวางแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่งงานด้านไหนดี ที่จะทำให้เขาเป็นคนเก่ง ทั้งเก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด ให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละฝ่าย/แผนก  รวมทั้งเป็นคนดีในแบบที่องค์กรคาดหวัง

รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาแต่ละด้าน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน

ตลอดจนวางเส้นทางการพัฒนาว่า ควรจะพัฒนาความสามารถในแต่ละด้านของแต่ละตำแหน่งงานถึงให้มีความสามารถระดับไหน ถึงจะทำงานได้ดี และมีความก้าวหน้า ตามที่องค์กรต้องการ

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)  

  1. ความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ Competency และจัดทำ Training & Development Road Map
  2. Managerial Competency และ Functional Competency ที่จำเป็นในการทำงานของตำแหน่งงาน
  3. เส้นทางการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ (Training & Development Road Map)
  4. การนำ Training Road Map ไปเชื่อมโยงกับระบบ HRD เช่น IDP, Performance Appraisal, Career Path, Succession Plan เป็นต้น

ลองโทรมาคุยกับ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304

หรือลองปรึกษากับทีมงานของเราสิค่ะ 095-853-5513, 091-738-7838

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 225,074