ที่ปรึกษาระบบการบริหารความสามารถ และเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Competency and Training Road Map) โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วางแผนเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อท่านมอบความไว้วางใจให้ทีมงานที่ปรึกษาของเราช่วยดูแล

เราช่วยท่านได้ว่า จะวางแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่งงานด้านไหนดี ที่จะทำให้เขาเป็นคนเก่ง ทั้งเก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด ให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละฝ่าย/แผนก  รวมทั้งเป็นคนดีในแบบที่องค์กรคาดหวัง

รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาแต่ละด้าน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน

ตลอดจนวางเส้นทางการพัฒนาว่า ควรจะพัฒนาความสามารถในแต่ละด้านของแต่ละตำแหน่งงานถึงให้มีความสามารถระดับไหน ถึงจะทำงานได้ดี และมีความก้าวหน้า ตามที่องค์กรต้องการ

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)  

  1. การนำ Training Road Map ไปเชื่อมโยงกับระบบ HRD เช่น IDP, Performance Appraisal, Career Path, Succession Plan เป็นต้น
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Competency และ Training Road Map
  3. การวิเคราะห์ กำหนด และทบทวน Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency ให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย (KPIs/MBO/OKRs) กลยุทธ์ และการทำงาน (จาก Procedure และ Job Description)
  4. การนำ Competency ไปใช้จัดทำเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Training Road Map) แต่ละตำแหน่ง แผนก ฝ่าย และสายงาน
  5. การสร้างแบบประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) แบบใหม่ที่วัดผลลัพธ์ของความสามารถ ที่นำไปใช้ในการประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่งตาม Career Path
  6. แนวทางการพัฒนาความสามาถ (Competency Development) ด้วย IDP และ Succession Plan 

ลองโทรมาคุยกับ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304

หรือลองปรึกษากับทีมงานของเราสิค่ะ 095-853-5513, 091-738-7838

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,535