ที่ปรึกษาด้าน HR (HR & OD Consulting)

"ไม่ใช่ได้แค่เพียงแฟ้มกระดาษ หรือ Copy แบบฟอร์มรูปแบบจากองค์กรอื่นมา แล้วไม่เหมาะสมสอดคล้องกับขององค์กรของท่าน"  

เราขอร่วมเป็น Business Partner องค์กรของท่าน ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงาน และพัฒนาองค์กรของท่าน ด้วยการให้บริการด้านคำแนะนำและที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ท่านและบุคลากรองค์กรของท่านสามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โดยเรามีทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น

  1. KPI & Performance Management System (KPI & PMS) 
  2. Employee Engagement System (EES)
  3. Leadership Development Program (LDP)
  4. Modern Job Description (MJD)
  5. Training Road Map &Individual Development Plan (TRM & IDP)
  6. Career Path (CP)
  7. Succession Plan (SP)
  8. Organization Development (OD)

โทรมาคุยกับอาจารย์ทีมที่ปรึกษาของเราได้ที่ 081-988-1304 ค่ะ

Visitors: 160,930