ที่ปรึกษา HR (HR & OD Consulting)

"ไม่ใช่ได้แค่เพียงแฟ้มกระดาษ หรือ Copy แบบฟอร์มรูปแบบจากองค์กรอื่นมา แล้วใช้งานไม่ได้จริง หรือไม่สอดคล้องเหมาะสมกับขององค์กรของท่าน"  

เราขอร่วมเป็น Business Partner องค์กรของท่าน ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงาน และพัฒนาองค์กรของท่าน ด้วยการให้บริการด้านคำแนะนำและที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ท่านและบุคลากรองค์กรของท่านสามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบ 

1) Full System Consultant

2) Semi Full System Consultant 

3) Mini Consultant จำนวน 6 วัน

โดยสถาบันฯ มีทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น

  1. KPI & Performance Management System (KPI & PMS) 
  2. Employee Engagement System (EES)
  3. Leadership Development Program (LDP)
  4. Modern Job Description (MJD)
  5. Training & Development Road Map
  6. Individual Development Plan (IDP)
  7. Career Path Management System (CP)
  8. Succession Plan Management System (SP)
  9. Organization Development (OD)

โทรมาคุยกับอาจารย์ทีมที่ปรึกษาของเราได้ที่ 081-988-1304 ค่ะ

Visitors: 290,240