องค์กรผู้มอบความไว้จาก ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และชมรมบริหารงานบุคคล  ในการเลือกสรรให้สถาบันฯ เป็น Business Partner ดูแลให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา และให้คำแนะนำปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ จากทั่วทุกภาคของประเทศ

Visitors: 147,141