องค์กรธุรกิจชั้นนำ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และชมรมบริหารงานบุคคล  ที่มอบความไว้วางใจเลือกสรรให้สถาบันฯ เป็น Business Partner ดูแลจัดอบรมสัมมนา และเป็นที่ปรึกษา จากทั่วทุกภาคของประเทศ

Visitors: 285,540